JAK STOSOWAĆ LEKI

JAK STOSOWAĆ LEKI

ZAsady podstawowe

 • Stosuj leki tylko wtedy, gdy jest to konieczne i gdy wiesz jaką dolegliwość chcesz złagodzić np. gorączkę. Nie stosuj leków "na wszelki wypadek". 
 • Zawsze czytaj ulotki dołączone do leków.
 • Naucz się rozpoznawać substancje czynne leków, nie przyjmuj równolegle leków zawierających tę samą substancję czynną. .
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skonsultuj je z lekarzem lub farmaceutą.

ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z LEKAMI

 • Stosuj tylko leki przechowywane w miejscu o odpowiedniej temperaturze i w odpowiednich warunkach. Sposób przechowywania jest opisany w ulotce dołączonej do opakowania leku. 
 • Zawsze przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach z  zachowaną ulotką przylekową. Nie przesypuj oraz nie przelewaj leków do innych naczyń  lub opakowań.
 • Nie przyjmuj leku po upływie daty ważności lub gdy jego wygląd jest zmieniony.
 • Sprawdź, czy przyjmujesz właściwy lek –  nigdy nie przyjmuj leku „na pamięć” lub w ciemności.

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYJMOWANIA LEKÓW BEZ RECEPTY

 • Musisz ustalić substancję czynną leku wymienioną na  opakowaniu pod nazwą handlową leku – wiele leków zawiera tę samą substancję  czynną.
 • Musisz wyrobić sobie nawyk korzystania z informacji o  leku zawartej w ulotce dołączonej do każdego opakowania.
 • W przypadku podania leku dziecku, musisz ustalić, czy lek  jest przeznaczony dla dzieci oraz czy jest właściwy dla wieku dziecka.
 • Sprawdź w ulotce, czy lek ma być podawany przed posiłkiem czy po  posiłku oraz z jakimi pokarmami nie powinien być podawany.
 • Naucz się rozpoznawać substancje pomocniczye,  np.: alkohol, cukier lub inne substancje, których nie tolerujesz. Sprawdź w ulotce, czy lek nie zawiera tych składników.
 • Sprawdź w ulotce czy przyjmując dany lek możesz prowadzić  samochód.
 • Przypomnij sobie, czy nie występowały u ciebie w przeszłości objawy nadwrażliwości na lek. 
 • Jeśli przyjmujesz już inne leki, ustal czy można je podać razem.
 • Zapoznaj się z działaniami niepożądanymi, które mogą  wystąpić podczas stosowania danego leku.
 • W przypadku pominięcia dawki leku, nie stosuj dawki podwójnej lecz przyjmij następną dawkę zgodnie z planem.
 • Jeżeli przyjmujesz lek bez recepty, a objawy utrzymują  się lub nasilają, skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeśli podejrzwasz, że wystąpiły objawy niepożądane  związane z przyjmowaniem leku – nie czekaj, skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skonsultuj je z  lekarzem lub farmaceutą.