LEKINFO24

  • www.lekinfo24.pl
    www.lekinfo24.pl

Lekinfo24 - INFORMATOR O WSZYSTKICH LEKACH

www.lekinfo24.pl

 

LekInfo24 to unikalna baza informacji o wszystkich lekach w komputerze i telefonie przeznaczona głównie dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, dla ratowników medycznych, studentów medycyny, farmaceutów, fizjoterapeutów Link do serwisu LekInfo24.pl znajduje się na stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej

Patronat nad serwisem sprawują: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Serwis jest dostępny również w tabletach i smartfonach. 

Dostepna jest również aplikacja na smartfony LekInfo24 PRO.

Zapraszamy do korzystania. Serwis może być przydatny nie tylko dla fachowych pracowników ochrony zdrowia.