Leki przeciwgorączkowe

GORĄCZKA » Leki przeciwgorączkowe

lEKI PRZECIWGORĄCZKOWE

Leki przeciwgorączkowe obniżają gorączkę poprzez działanie na odpowiednie ośrodki w mózgu. Są lekami objawowymi i nie usuwają przyczyny gorączki, a jedynie ją obniżają. Należy pamiętać, żeby nie przyjmować dwóch leków o takim samym działaniu. Nie należy również samodzielnie zwiększać dawki leku przeciwgorączkowego ponad dawkę zalecaną w ulotce przylekowej. Należy również sprawdzić czy inne leki, np. zażywane dla złagodzenia innych objawów choroby, nie zawierają już któregoś z przyjmowanych leków przecigorączkowych jako jednej z substancji czynnych.

Na rynku dostępne są również plastry hydrożelowe chłodzące, które mogą przynieść ulgę w stanach podwyższonej temperatury.