O lekach bez recepty

LEKI BEZ RECEPTY

Dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk, mgr farm. Ilona Ślugaj

Leki bez recepty umożliwiają samoleczenie w powszechnych dolegliwościach, takich jak ból, gorączka, przezieienie lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe i inne. Decyzję o ich zastosowaniu podejmuje sam pacjent na podstawie samodzielnie postawionego rozpoznania dolegliwości lub choroby. Lecząc się lekami bez recepty (OTC) stajemy się dla siebie lekarzami. Jeszcze niedawno duża część tych leków była przepisywana przez lekarza.

Leków bez recepty nie należy mylić z suplementami diety, które nie posiadają właściwości produktu leczniczego. Suplement diety to skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji odżywczych, które ma wzbogacić naszą codzienną dietę w składniki, których niewystarczające ilości dostarczamy w przyjmowanych posiłkach. Suplementy z prawnego punktu widzenia są żywnością.

Kiedy stosować leki bez recepty

Leki bez recepty stosujemy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i gdy wiemy jaką chorobę chcemy zwalczyć lub jaki objaw chcemy złągodzić (np. wysoką gorąckę, kaszel). Nie podejmuj się samodzielnego leczenia lekami  bez recepty bez uprzedniej konsultacji z lekarzem u noworodka i niemowlęcia, oraz gdy objawy występują po raz pierwszy i nie masz jeszcze doświadczenia w postępowaniu z nimi. Zachowaj szczególną ostrożność u dzieci oraz osób upośledzonych i niepełnosprawnych.

CZYTAJ ZAWSZE ULOTKI LEKÓW

Do każdego opakowania leku dołączona jest informacja o  jego działaniu, wskazaniach, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanych, a szczególnie o dawkowaniu, która stanowi jego oficjalną instrukcję stosowania, z której koniecznie trzeba korzystać i czytać ulotkę w całości. 

BARDZO WAŻNE - NAUCZ SIĘ ROZPOZNAWAĆ SUBSTANCJE CZYNNE LEKÓW

Każdy lek składa się z substancji czynnych, które warunkują jego działanie oraz z substancji pomocniczych, tworzących postać leku (np. tabletka, syrop, czopek) oraz nadających smak i kolor.
Różne firmy farmaceutyczne produkują leki oparte o tę samą substancję czynną, co stwarza możliwość obecności w aptekach wielu leków o tym samym działaniu, pod różnymi nazwami. Należy nauczyć się odczytywać nazwy substancji czynnych przed podaniem więcej niż jednego leku, w celu uniknięcia przedawkowania tej samej substancji czynnej. Nazwa międzynarodowa substancji czynnej jest zawsze napisana drobną czcionką pod nazwą handlową leku. Jest ona zawsze taka sama dla wszystkich leków zawierających tę samą substancję czynną. W żadnym przypadku nie można stosować dwóch leków będących tą samą substancją czynną, ponieważ prowadzi to do przedawkowania.